Kiếm Đạo Giang Hồ – Trang tin hàng đầu về Game, Công Nghệ